„Niniejszym listem pragnę udzielić najwyższych referencji Pani Ewie Jagielnickiej, która prowadziła zajęcia z języka angielskiego w Państwa oddziale w Krakowie w roku 2012/2013.

Chcąc podkreślić profesjonalne przygotowanie Pani Ewy zarówno pod względem merytorycznym jak i w sposobie prowadzenia zajęć a także indywidualnym podejściem do każdego z uczestników wykładów.

Jestem przekonany, że zarówno Pani Ewa Jagielnicka i Państwa firma jesteście godni polecenia z współpraca z Państwa firmą spełniła moje oczekiwania.”

Zbigniew Urbańczyk

Szybki Angielski Kraków