Oferta

Szybki Angielski 1.0

Szybki Angielski Metodą Colina Rose 1.0 – to przyspieszony kurs języka angielskiego przeznaczony dla osób dorosłych – początkujących lub tzw. „false beginners”, czyli osób, które nawet jeśli długo już uczą się języka, nie osiągnęły istotnych postępów lub utraciły sprawność w posługiwaniu się językiem.

Efekt na koniec kursu: poziom B1, czyli poziom “pierwszej samodzielności językowej” wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Europy.

Czas trwania: 6 miesięcy (25 tygodni)

Charakter kursu: kurs prowadzony jest w standardzie “blended learning”, czyli tzw. metody łączonej. Łączy ona pracę własną, opartą na wykorzystaniu innowacyjnego, autorskiego portalu e-learningowego, z sesjami “na żywo” z Trenerem Językowym w małych, najwyżej 5-osobowych grupach. Sesje w grupach w niczym nie przypominają tradycyjnych zajęć z lektorem. Są bardzo żywe i interaktywne, zaś ich przebieg jest niezwykle starannie zaplanowany minuta po minucie tak, aby ściśle wiązał się z treściami, nad którymi uczestnik pracował w portalu przez poprzedzający sesję tydzień.

Założenia organizacyjne kursu:

 • Małe grupy: VIP, 2-3 osoby lub 4-5 osób;
 • 25 cotygodniowych spotkań z Trenerem Językowym (60 minut każde);
 • Dostęp do autorskiej platformy edukacyjnej przez okres 8 miesięcy,
 • Certyfikat kursu 1.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

UWAGA: wszystkie kursy poprzedza krótki, ustny i pisemny, test diagnozujący, który umożliwia wybór kursu oraz precyzyjne dobranie poziomu zaawansowania grupy dla uczestnika.

Co po kursie?

Osoby, które przystąpiły do kursu Szybki Angielski 1.0 już z pewnym zasobem umiejętności językowych (czyli nie „od zera”), często kontynuują naukę od razu na kursie Szybki Angielski 2.0. Uczestnicy Szybkiego Angielskiego 1.0, startujący zupełnie od zera, zwykle osiągają największe postępy, realizując najpierw kurs 1.1.

Podsumowanie

Czas trwania 25 tygodni
Sesje z trenerem językowym 1 x tydzień po 60 minut
Praca własna na platformie e-learningowej 3 x tydzień po 45-55 minut, w dowolnym czasie i miejscu
Wzór umowy Cennik

Wiemy jak niezwykle skuteczna jest metoda Colina Rose dlatego dajemy bezwarunkową gwarancję! W przypadku rezygnacji Klienta z nauki w ciągu 14 dni od pierwszych zajęć zwracamy 100% kwoty wpłaconej na poczet kursu. Procedura reklamacji
Umów spotkanie!

Szybki Angielski 1.1

Szybki Angielski Metodą Colina Rose 1.1 przeznaczony jest dla osób dorosłych, które chcą nauczyć się posługiwać angielskim przede wszystkim w miejscu pracy. Kurs jest odpowiedni dla osób początkujących lub tzw. “false beginners”, czyli osób, które nawet jeśli długo już uczą się języka, nie osiągnęły istotnych postępów – lub utraciły sprawność w posługiwaniu się językiem.

Kurs realizuje program od A2 do B1 (odpowiednik “intermediate”) wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Europy, z zasadniczym naciskiem na praktyczny język angielski, używany na co dzień w typowych sytuacjach zawodowych i towarzyskich w firmie. W efekcie uczestnik opanowuje sprawność rozumienia i komunikowania się w języku angielskim bezpośrednio i od razu w kontekstach, przydatnych w pracy.

Efekt na koniec kursu: poziom B1, czyli poziom “pierwszej samodzielności językowej” wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Europy.

Czas trwania: 6 miesięcy (25 tygodni)

Charakter kursu: kurs prowadzony jest w standardzie “blended learning”, czyli tzw. metody łączonej. Łączy ona pracę własną, opartą na wykorzystaniu innowacyjnego, autorskiego portalu e-learningowego, z sesjami “na żywo” z Trenerem Językowym w małych, najwyżej 5-osobowych grupach. Sesje w grupach w niczym nie przypominają tradycyjnych zajęć z lektorem. Są bardzo żywe i interaktywne, zaś ich przebieg jest niezwykle starannie zaplanowany minuta po minucie tak, aby ściśle wiązał się z treściami, nad którymi uczestnik pracował w portalu przez poprzedzający sesję tydzień.

Założenia organizacyjne kursu:

 • Małe grupy: VIP, 2-3 osoby lub 4-5 osób;
 • 25 cotygodniowych spotkań z Trenerem Językowym (60 minut każde);
 • Dostęp do autorskiej platformy edukacyjnej przez okres 8 miesięcy,
 • Certyfikat kursu 1.1 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

UWAGA: wszystkie kursy poprzedza krótki, ustny i pisemny, test diagnozujący, który umożliwia wybór kursu oraz precyzyjne dobranie poziomu zaawansowania grupy dla uczestnika.

Co po kursie?

Po kursie Szybki Angielski 1.1 polecamy doskonalenie płynności i słownictwa na kolejnym poziomie zaawansowania – Szybkim Angielskim 2.0 (program od B1 do B2) oraz następnie na Szybkim Angielskim 3.0 (do poziomu B2+/C1).

Podsumowanie

Czas trwania 25 tygodni
Sesje z trenerem językowym 1 x tydzień po 60 minut
Praca własna na platformie e-learningowej 3 x tydzień po 45-55 minut, w dowolnym czasie i miejscu
Wzór umowy Cennik

Wiemy jak niezwykle skuteczna jest metoda Colina Rose dlatego dajemy bezwarunkową gwarancję! W przypadku rezygnacji Klienta z nauki w ciągu 14 dni od pierwszych zajęć zwracamy 100% kwoty wpłaconej na poczet kursu. Procedura reklamacji
Umów spotkanie!

Szybki Angielski 2.0

Szybki Angielski Metodą Colina Rose 2.0 przeznaczony jest dla osób dorosłych, które posługują się już angielskim w stopniu komunikatywnym, lecz chcą mówić bardziej poprawnie lub bardziej płynnie. W trakcie kursu bardzo intensywnie rozbudujesz swoją bazę słownictwa i struktur językowych.

Efekt na koniec kursu: poziom B2, wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Europy. Dzięki Metodzie Colina Rose, poziom B2 uczestnik osiąga już po 6 miesiącach nauki. Dla porównania, osiągnięcie tego samego poziomu zaawansowania tradycyjnymi metodami nauczania zajęłoby minimum 2-3 lat.

Czas trwania: 6 miesięcy (25 tygodni)

Charakter kursu: kurs prowadzony jest w standardzie “blended learning”, czyli tzw. metody łączonej. Łączy ona pracę własną, opartą na wykorzystaniu innowacyjnego, autorskiego portalu e-learningowego, z sesjami “na żywo” z Trenerem Językowym w małych, najwyżej 5-osobowych grupach. Sesje w grupach w niczym nie przypominają tradycyjnych zajęć z lektorem. Są bardzo żywe i interaktywne, zaś ich przebieg jest niezwykle starannie zaplanowany minuta po minucie tak, aby ściśle wiązał się z treściami, nad którymi uczestnik pracował w portalu przez poprzedzający sesję tydzień.

Założenia organizacyjne kursu:

 • Małe grupy: VIP, 2-3 osoby lub 4-5 osób;
 • 25 cotygodniowych spotkań z Trenerem Językowym (60 minut każde);
 • Dostęp do autorskiej platformy edukacyjnej przez okres 8 miesięcy,
 • Certyfikat kursu 2.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

UWAGA: wszystkie kursy poprzedza krótki, ustny i pisemny, test diagnozujący, który umożliwia wybór kursu oraz precyzyjne dobranie poziomu zaawansowania grupy dla uczestnika.

Co po kursie?

Po kursie Szybki Angielski 2.0 (program od B1 do B2) polecamy kontynuować naukę na kursie Szybki Angielski 3.0. Jest to idealny sposób na nabycie jeszcze większej płynności wypowiedzi i poszerzenie słownictwa przy jednoczesnym udoskonaleniu stosowania gramatyki na bardzo wysokim poziomie.

Podsumowanie

Czas trwania 25 tygodni
Sesje z trenerem językowym 1 x tydzień po 60 minut
Praca własna na platformie e-learningowej 3 x tydzień po 45-55 minut, w dowolnym czasie i miejscu
Wzór umowy Cennik

Wiemy jak niezwykle skuteczna jest metoda Colina Rose dlatego dajemy bezwarunkową gwarancję! W przypadku rezygnacji Klienta z nauki w ciągu 14 dni od pierwszych zajęć zwracamy 100% kwoty wpłaconej na poczet kursu. Procedura reklamacji
Umów spotkanie!

Szybki Angielski 3.0

Szybki Angielski Metodą Colina Rose 3.0 przeznaczony jest dla osób dorosłych, które posługują się już angielskim płynnie i pewnie, ale chcą udoskonalić stosowanie w komunikacji różnorodne konstrukcje gramatyczne i dodatkowo wzbogacić swoje słownictwo. W trakcie kursu nauczysz się wyrażać swoje wszelakie przemyślenia i opinie w języku angielskim i brać czynny udział w dyskusji na każdy temat.

Efekt na koniec kursu: poziom C1, wg klasyfikacji Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, przyjętego przez Radę Europy. Dzięki Metodzie Colina Rose, poziom C1 uczestnik osiąga już po 6 miesiącach nauki. Dla porównania, osiągnięcie tego samego poziomu zaawansowania tradycyjnymi metodami nauczania zajęłoby minimum 2-3 lat.

Czas trwania: 6 miesięcy (25 tygodni)

Charakter kursu: kurs prowadzony jest w standardzie “blended learning”, czyli tzw. metody łączonej. Łączy ona pracę własną, opartą na wykorzystaniu innowacyjnego, autorskiego portalu e-learningowego, z sesjami “na żywo” z Trenerem Językowym w małych, najwyżej 5-osobowych grupach. Sesje w grupach w niczym nie przypominają tradycyjnych zajęć z lektorem. Są bardzo żywe i interaktywne, zaś ich przebieg jest niezwykle starannie zaplanowany minuta po minucie tak, aby ściśle wiązał się z treściami, nad którymi uczestnik pracował w portalu przez poprzedzający sesję tydzień.

Założenia organizacyjne kursu:

 • Małe grupy: VIP, 2-3 osoby lub 4-5 osób;
 • 25 cotygodniowych spotkań z Trenerem Językowym (60 minut każde);
 • Dostęp do autorskiej platformy edukacyjnej przez okres 8 miesięcy,
 • Certyfikat kursu 3.0 Metody Colina Rose odpowiada poziomowi C1 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (ESOKJ).

UWAGA: wszystkie kursy poprzedza krótki, ustny i pisemny, test diagnozujący, który umożliwia wybór kursu oraz precyzyjne dobranie poziomu zaawansowania grupy dla uczestnika.

Co po kursie?

Absolwentom kursu Szybki Angielskiego 3.0 proponujemy 20 tygodniowy kurs doskonalący słownictwo i płynność wypowiedzi. Kurs jest dostępny wyłącznie dla absolwentów Szybkiego Angielskiego 3.0 i nie jest oferowany jako produkt samodzielny.

Podsumowanie

Czas trwania 25 tygodni
Sesje z trenerem językowym 1 x tydzień po 60 minut
Praca własna na platformie e-learningowej 3 x tydzień po 45-55 minut, w dowolnym czasie i miejscu
Wzór umowy Cennik

Wiemy jak niezwykle skuteczna jest metoda Colina Rose dlatego dajemy bezwarunkową gwarancję! W przypadku rezygnacji Klienta z nauki w ciągu 14 dni od pierwszych zajęć zwracamy 100% kwoty wpłaconej na poczet kursu. Procedura reklamacji
Umów spotkanie!