„Dyrekcja, Zarząd, Nauczyciele i Uczniowie Prywatnego Gimnazjum nr 7 składają serdeczne podziękowania Pani Joannie Królikowskiej za zaangażowanie i pomoc w realizacji Europejskiego Dnia Języków.”

Dyrektor
Dorota Jackiewicz-Bardel

Szybki Angielski Kraków