„Chciałbym tą drogą wyrazić swoje uznanie dla proponowanej przez Państwa metody nauczania języka angielskiego oraz sposobu organizacji procesu kształcenia. Elastyczność, gotowość dostosowania się do potrzeb klienta, indywidualne metody pracy i ogromna życzliwość Lektorki – Pani Joanny Królikowskiej, wychodzącej naprzeciw moim oczekiwaniom sprawiły, że w ciągu niecałego roku nauki języka mój poziom znajomości języka podniósł się co najmniej o jeden poziom. Czerpię z tego faktu wymierne zawodowe korzyści – już w tej chwili mogę uczestniczyć i prowadzić sesje naukowe z mojej dziedziny, swobodnie komunikować się ze studentami i profesorami z zagranicy, prowadzić negocjacje i dyskusje z kolegami z ośrodków na całym świecie. Jestem za to ogromnie wdzięczny Engramowi, który dowiódł swego profesjonalizmu nie tylko organizując nauczanie na najwyższym merytorycznym poziomie, ale i tworząc przy tym tak przyjazną atmosferę, że każda lekcja stawała się przyjemnością, sprzyjającą stopniowemu zaprzyjaźnieniu się z językiem angielskim. Ogromna zasługa w tym mojej Lektorki, Pani Joanny Królikowskiej, nauczycielki o świetnych kompetencjach merytorycznych i dydaktycznych, otaczającej swych podopiecznych życzliwą opieką, wsparciem, a także umiejętnością mobilizowania do wytężonej i systematycznej pracy.
Dziękuję Państwu za osiem miesięcy fascynującej przygody z językiem angielskim.”

Prof. dr hab. Andrzej Rzymkowski

Szybki Angielski Kraków