„Z wielką przyjemnością rekomenduję współpracę  z Europejskim Instytutem Edukacji Engram w Krakowie w zakresie zorganizowanych dla naszych pracowników kursów języka angielskiego.

Wysoka efektywność zajęć, innowacyjne podejście do nauki, profesjonalne przygotowanie merytoryczne oraz fachowo opracowane materiały szkoleniowe wraz z dedykowaną platformą do nauki miały istotny wpływ na zadowolenie uczestników, co wynika z ogólnej wysokiej oceny szkoleń, a omawiane treści prezentowane były w sposób przystępny i zrozumiały. Panująca sympatyczna i miła atmosfera w całej placówce jak i w czasie zajęć zachęcała do nauki.

Współpraca z naszym Trenerem Panią Joanną Królikowską-Rajchman była na bardzo dobrym wysokim poziomie, jej wysoka wiedza, kompetencje i dar do nauczania języka wprost bezcenne. Zawsze wykazywała gotowość do wyjaśnienia każdego problemu i niejasności językowych.

Z pełną odpowiedzialnością możemy polecić Europejski Instytut Edukacji Engram jako solidnego partnera w realizacji przedmiotowych szkoleń dla pracowników.”

Dyrektor ds. Administracyjnych
Prokurent DIAMOND SP. Z O.O.
Sławomir Kasprzyk

Szybki Angielski Kraków