7 idiomów związanych z deszczem

Pada kotami i psami? Padać na czyjejś paradzie? Tak dobrze jak deszcz?

Tak, w języku angielskim takie wyrażenia mają sens i są często używane w mowie potocznej. Kiedy pogoda na zewnątrz nas nie rozpieszcza, można się pocieszyć porcją deszczowych idiomów. 

As right as rain

Meaning: to be in excellent health or condition = zdrów jak ryba
Example: I drank a lot of lemon tea before I went to bed and the next morning I was as right as rain.

Calm before the storm

Meaning: a quiet period in which there is little or no activity, before a period in which there is a lot of trouble or intense activity = cisza przed burzą
Example: When the day started out peacefully I knew it was just the calm before the storm. I was expecting a lot of angry customers that day.

Come rain or shine

Meaning: no matter the circumstances, also whatever the weather is = słońce czy deszcz, bez względu na okoliczności
Example: Emily takes her dog for a walk every single day, come rain or shine.

It never rains but it pours

Meaning: used to say that when something bad happens other bad things usually happen at the same time = nieszczęścia chodzą parami
Example: First she burnt her apartment, then she was mugged and now she is being fired. It never rains but it pours!

It’s raining cats and dogs

Meaning: it’s raining very hard, it’s pouring = leje jak z cebra
Example: I think I’m going to stay in today and read a book. It’s raining cats and dogs.

Take a rain check

Meaning: used to tell someone that you cannot accept an invitation now, but would like to do so at a later time = odmówić (obiecać, że zrobi się coś później)
Example: I know I said I could go on this trip with you but I have to take a rain check.

Rain on someone’s parade

Meaning: to spoil someone’s pleasure = psuć komuś przyjemność (z czegoś)
Example: I don’t want to rain on your parade, but you can’t go on a date this evening, you promised to take care of my little brother.

Autorka tekstu: Marta Kwaśniewska