Metodyk, trener języka angielskiego i prawdziwa pasjonatka metody Colina Rose

Metodyk i Trener języka angielskiego metodą Colina Rose. Absolwentka
2 kierunków studiów: Anglistyki na Uniwersytecie Pedagogicznym
i Amerykanistyki na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz stypendystka
St. Patrick’s College w Dublinie. Posiada 20 letnie doświadczenie
w nauczaniu języka angielskiego, które zdobywała w Polsce i za granicą.

Nauczała wszystkie grupy wiekowe na wszystkich poziomach zaawansowania na kursach indywidualnych i grupowych, zarówno w szkołach językowych, jak i polskich i zagranicznych firmach. Od lat pasjonuje się metodami nauczania, pracowała m.in. w systemie Sita, metodą Callana i na licznych kursach biznesowych. Od ponad 9 lat specjalizuje się w Metodzie Colina Rose, a praca zarówno w charakterze metodyka, jak i nauczyciela sprawia jej wiele radości i satysfakcji.

Jako metodyk czuwa nad wysokim poziomem nauczania języków obcych w Instytucie Engram: zarządza kadrą trenerską, prowadzi szkolenia dla trenerów i pisze programy szkoleniowe. Wspiera naszych kursantów w trakcie procesu uczenia się i pomaga w rozwiązywaniu rozterek językowych. Nieustannie się rozwija i bierze udział w licznych konferencjach metodycznych, kongresach, szkoleniach i webinariach z zakresu nauczania języka angielskiego osób dorosłych oraz nowych trendów i technologii w nauczaniu. Zebrane doświadczenie pomaga jej w tworzeniu nowatorskich narzędzi usprawniających proces nauczania.

Jest optymistką, która swoim uśmiechem i energią zaraża większość swoich kursantów, pomagając im przezwyciężyć barierę językową. Potrafi skutecznie zachęcić uczniów do nauki, nawiązać z nimi doskonały kontakt. Wierzy, że każdy może się nauczyć języka angielskiego.